0817 929 888

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường DRET.JSC

 

[tintuc]Kiểm toán môi trường 

1. Kiểm toán môi trường là gì?

Kiểm toán môi trường là một hình thức kiểm tra, xem xét các hoạt động về quản lý chất thải và hệ thống quản lý các hồ sơ/ giấy phép môi trường của doanh nghiệp. Kiểm toán môi trường bao gồm kiểm toán sự tuân thủ (compliance audit) và kiểm toán hệ thống quản lý về môi trường (management system audit), nhằm mục đích đánh giá việc quản lý môi trường của các doanh nghiệp trên thực tế và dưới quy định của Pháp luật.

2. Tại sao cần thiết phải kiểm toán môi trường?

 • Kiểm toán môi trường giúp doanh nghiệp xác định được ưu, nhược điểm của hệ thống quản lý môi trường hiện tại;
 • Cải thiện công tác quản lý môi trường và hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải; tăng hiệu quả giảm chi phí;
 • Giảm thiểu tác động ô nhiễm tại doanh nghiệp và môi trường xung quanh;
 • Đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp trong phạm vi tiêu chuẩn của tập đoàn nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói riêng;
 • Kịp thời có phương án, kế hoạch kiểm soát – phòng ngừa các sự cố về môi trường, hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi tiến hành mở rộng, nâng công suất sản xuất.

3. Lợi ích của việc kiểm toán môi trường

Kiểm toán môi trường tạo ra nhiều lợi ích trong việc quản lý môi trường tại doanh nghiệp như sau:
 • Giúp doanh nghiệp hiểu rõ các vấn đề môi trường còn tồn tại tại nhà máy;
 • Hiểu rõ hơn sự liên quan giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường;
 • Hiểu rõ các sự cố môi trường có thể xảy ra, có biện pháp ứng phó phù hợp mà không gây tổn hại đến sự phát triển sản xuất;
 • Cải thiện công tác quản lý môi trường giúp tiết kiệm chi phí.
 • Nâng cao năng lực quản lý môi trường tại doanh nghiệp.

4. Phân biệt kiểm toán môi trường với ĐTM, Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Kiểm toán môi trường giúp kiểm tra việc thực thi các công trình xử lý – quản lý chất thải mà doanh nghiệp đã cam kết trong ĐTM ban đầu. Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành thương mại nếu có những khác biệt tích cực/ tiêu cực so với ĐTM ban đầu, nhóm kiểm toán môi trường cũng dựa vào thực tế đó để giúp doanh nghiệp tháo gỡ, kịp thời có văn bản báo cáo (hoặc thực hiện các thủ tục điều chỉnh) đến cơ quan phê duyệt.5. Kiểm toán môi trường được thực hiện thế nào?

Kiểm toán môi trường được thực hiện thông qua một nhóm chuyên gia môi trường có đầy đủ năng lực, bằng cấp, chứng chỉ và kinh nghiệm trong quá trình quản lý – tư vấn môi trường. Các bước thực hiện như sau:
 • Chuẩn bị danh mục các câu hỏi, checksheet về môi trường;
 • Khảo sát, đọc hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Kiểm tra, liên kết các hồ sơ pháp lý hiện hữu và đối chiếu với hệ thống quản lý thực tế;
 • Rà soát các hạng mục đã hoàn thành và đánh giá hiệu quả;
 • Đưa ra các hạng mục chưa hoàn thành và đề xuất biện pháp quản lý/ xử lý;
 • Đối với các hạng mục đã hoàn thành nhưng chưa hiệu quả hoặc chưa tiết kiệm, nhóm Kiểm toán tư vấn đề nghị biện pháp phù hợp hơn;
 • Kết thúc kiểm toán: tổ chức cuộc họp với Trưởng ban đề nghị kiểm toán tại cơ sở và nhân sự có liên quan. Nhóm kiểm toán trình bày tổng quát những nội dung đã và chưa đạt được, đề xuất biện pháp cải thiện, xử lý.
Đối với từng yêu cầu khác nhau của mỗi doanh nghiệp mà chúng ta sẽ có phạm vi kiểm toán khác nhau. Tổng thời gian kiểm toán dao động từ 10 – 15 ngày tuỳ phạm vi thực hiện.[/tintuc]