0817 929 888

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường DRET.JSC

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

[masp]GEN2[/masp]

[giaban]220,000đ[/giaban]

[giacu]380,000đ[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[thuonghieu]Health Basics[/thuonghieu]

[mota]Xuất xứ: Pháp
Nơi sản xuất: Pháp
Hàng nhập khẩu
An toàn chất lượng
[/mota]

[chitiet]Công dụng:

Sản phẩm nhanh chóng làm dịu cảm giác khó chịu vùng mắt, tăng cường sức đề kháng một cách sinh học và do đó cải thiện độ dung nạp của làn da nhạy cảm.
Phát minh Toléridine™ kết hợp với D.A.F đánh dấu một bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc da nhạy cảm, ngăn chặn sự hình thành các phân tử tiền viêm và giúp giảm kích ứng cho làn da.
Caffeine giúp giảm bọng mắt.
Hyaluronic acid kết hợp với phấn che khuyết điểm sẽ làm mịn và mờ đi các vết chân chim trên da.
"Đánh thức vẻ đẹp tự nhiên của làn da"
Là một trong những hãng dược mỹ phẩm tiên phong của Pháp thành lập từ những năm 1970, Bioderma đã đạt được những thành tựu độc đáo khi đưa các thành phần sinh học vào việc chăm sóc da. Cách tiếp cận này trước hết dựa vào kiến thức về da và cơ chế sinh học để tạo các dòng sản phẩm chuyên biệt. Bioderma tập trung vào việc cung cấp hoặc tái kích hoạt các chất tự nhiên vốn có, giúp da tự đề kháng và phục hồi các chức năng sinh học để duy trì làn da khoẻ mạnh ngay từ bên trong.[/chitiet]


[masp]GEN2[/masp]

[giaban]120,000đ[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[thuonghieu]Health Basics[/thuonghieu]

[mota]Xuất xứ: Pháp
Nơi sản xuất: Pháp[/mota]

[chitiet]Công dụng:

Sản phẩm nhanh chóng làm dịu cảm giác khó chịu vùng mắt, tăng cường sức đề kháng một cách sinh học và do đó cải thiện độ dung nạp của làn da nhạy cảm.
Phát minh Toléridine™ kết hợp với D.A.F đánh dấu một bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc da nhạy cảm, ngăn chặn sự hình thành các phân tử tiền viêm và giúp giảm kích ứng cho làn da.
Caffeine giúp giảm bọng mắt.
Hyaluronic acid kết hợp với phấn che khuyết điểm sẽ làm mịn và mờ đi các vết chân chim trên da.
"Đánh thức vẻ đẹp tự nhiên của làn da"
Là một trong những hãng dược mỹ phẩm tiên phong của Pháp thành lập từ những năm 1970, Bioderma đã đạt được những thành tựu độc đáo khi đưa các thành phần sinh học vào việc chăm sóc da. Cách tiếp cận này trước hết dựa vào kiến thức về da và cơ chế sinh học để tạo các dòng sản phẩm chuyên biệt. Bioderma tập trung vào việc cung cấp hoặc tái kích hoạt các chất tự nhiên vốn có, giúp da tự đề kháng và phục hồi các chức năng sinh học để duy trì làn da khoẻ mạnh ngay từ bên trong.[/chitiet]


[masp]GEN2[/masp]

[giaban]120,000đ[/giaban]

[giacu]180,000đ[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[thuonghieu]Health Basics[/thuonghieu]

[mota]Xuất xứ: Pháp
Nơi sản xuất: Pháp[/mota]

[chitiet]Công dụng:

Sản phẩm nhanh chóng làm dịu cảm giác khó chịu vùng mắt, tăng cường sức đề kháng một cách sinh học và do đó cải thiện độ dung nạp của làn da nhạy cảm.
Phát minh Toléridine™ kết hợp với D.A.F đánh dấu một bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc da nhạy cảm, ngăn chặn sự hình thành các phân tử tiền viêm và giúp giảm kích ứng cho làn da.
Caffeine giúp giảm bọng mắt.
Hyaluronic acid kết hợp với phấn che khuyết điểm sẽ làm mịn và mờ đi các vết chân chim trên da.
"Đánh thức vẻ đẹp tự nhiên của làn da"
Là một trong những hãng dược mỹ phẩm tiên phong của Pháp thành lập từ những năm 1970, Bioderma đã đạt được những thành tựu độc đáo khi đưa các thành phần sinh học vào việc chăm sóc da. Cách tiếp cận này trước hết dựa vào kiến thức về da và cơ chế sinh học để tạo các dòng sản phẩm chuyên biệt. Bioderma tập trung vào việc cung cấp hoặc tái kích hoạt các chất tự nhiên vốn có, giúp da tự đề kháng và phục hồi các chức năng sinh học để duy trì làn da khoẻ mạnh ngay từ bên trong.[/chitiet][masp]GEN2[/masp]

[giaban]180,000đ[/giaban]

[giacu]280,000đ[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[thuonghieu]Health Basics[/thuonghieu]

[mota]Xuất xứ: Pháp
Nơi sản xuất: Pháp[/mota]

[chitiet]Công dụng:

Sản phẩm nhanh chóng làm dịu cảm giác khó chịu vùng mắt, tăng cường sức đề kháng một cách sinh học và do đó cải thiện độ dung nạp của làn da nhạy cảm.
Phát minh Toléridine™ kết hợp với D.A.F đánh dấu một bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc da nhạy cảm, ngăn chặn sự hình thành các phân tử tiền viêm và giúp giảm kích ứng cho làn da.
Caffeine giúp giảm bọng mắt.
Hyaluronic acid kết hợp với phấn che khuyết điểm sẽ làm mịn và mờ đi các vết chân chim trên da.
"Đánh thức vẻ đẹp tự nhiên của làn da"
Là một trong những hãng dược mỹ phẩm tiên phong của Pháp thành lập từ những năm 1970, Bioderma đã đạt được những thành tựu độc đáo khi đưa các thành phần sinh học vào việc chăm sóc da. Cách tiếp cận này trước hết dựa vào kiến thức về da và cơ chế sinh học để tạo các dòng sản phẩm chuyên biệt. Bioderma tập trung vào việc cung cấp hoặc tái kích hoạt các chất tự nhiên vốn có, giúp da tự đề kháng và phục hồi các chức năng sinh học để duy trì làn da khoẻ mạnh ngay từ bên trong.[/chitiet]
[masp]GEN2[/masp]

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[thuonghieu]Health Basics[/thuonghieu]

[mota]Xuất xứ: Pháp
Nơi sản xuất: Pháp[/mota]

[chitiet]Công dụng:

Sản phẩm nhanh chóng làm dịu cảm giác khó chịu vùng mắt, tăng cường sức đề kháng một cách sinh học và do đó cải thiện độ dung nạp của làn da nhạy cảm.
Phát minh Toléridine™ kết hợp với D.A.F đánh dấu một bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc da nhạy cảm, ngăn chặn sự hình thành các phân tử tiền viêm và giúp giảm kích ứng cho làn da.
Caffeine giúp giảm bọng mắt.
Hyaluronic acid kết hợp với phấn che khuyết điểm sẽ làm mịn và mờ đi các vết chân chim trên da.
"Đánh thức vẻ đẹp tự nhiên của làn da"
Là một trong những hãng dược mỹ phẩm tiên phong của Pháp thành lập từ những năm 1970, Bioderma đã đạt được những thành tựu độc đáo khi đưa các thành phần sinh học vào việc chăm sóc da. Cách tiếp cận này trước hết dựa vào kiến thức về da và cơ chế sinh học để tạo các dòng sản phẩm chuyên biệt. Bioderma tập trung vào việc cung cấp hoặc tái kích hoạt các chất tự nhiên vốn có, giúp da tự đề kháng và phục hồi các chức năng sinh học để duy trì làn da khoẻ mạnh ngay từ bên trong.[/chitiet]
[masp]GEN2[/masp]

[giaban]319,000đ[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[thuonghieu]Health Basics[/thuonghieu]

[mota]Xuất xứ: Pháp
Nơi sản xuất: Pháp[/mota]

[chitiet]Công dụng:

Sản phẩm nhanh chóng làm dịu cảm giác khó chịu vùng mắt, tăng cường sức đề kháng một cách sinh học và do đó cải thiện độ dung nạp của làn da nhạy cảm.
Phát minh Toléridine™ kết hợp với D.A.F đánh dấu một bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc da nhạy cảm, ngăn chặn sự hình thành các phân tử tiền viêm và giúp giảm kích ứng cho làn da.
Caffeine giúp giảm bọng mắt.
Hyaluronic acid kết hợp với phấn che khuyết điểm sẽ làm mịn và mờ đi các vết chân chim trên da.
"Đánh thức vẻ đẹp tự nhiên của làn da"
Là một trong những hãng dược mỹ phẩm tiên phong của Pháp thành lập từ những năm 1970, Bioderma đã đạt được những thành tựu độc đáo khi đưa các thành phần sinh học vào việc chăm sóc da. Cách tiếp cận này trước hết dựa vào kiến thức về da và cơ chế sinh học để tạo các dòng sản phẩm chuyên biệt. Bioderma tập trung vào việc cung cấp hoặc tái kích hoạt các chất tự nhiên vốn có, giúp da tự đề kháng và phục hồi các chức năng sinh học để duy trì làn da khoẻ mạnh ngay từ bên trong.[/chitiet]


[masp]GEN1[/masp]

[giaban]379,000đ[/giaban]

[giacu]450,000đ[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[thuonghieu]Bioderma[/thuonghieu]

[mota]Xuất xứ: Pháp
Nơi sản xuất: Pháp[/mota]

[chitiet]Công dụng:

Sản phẩm nhanh chóng làm dịu cảm giác khó chịu vùng mắt, tăng cường sức đề kháng một cách sinh học và do đó cải thiện độ dung nạp của làn da nhạy cảm.
Phát minh Toléridine™ kết hợp với D.A.F đánh dấu một bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc da nhạy cảm, ngăn chặn sự hình thành các phân tử tiền viêm và giúp giảm kích ứng cho làn da.
Caffeine giúp giảm bọng mắt.
Hyaluronic acid kết hợp với phấn che khuyết điểm sẽ làm mịn và mờ đi các vết chân chim trên da.
"Đánh thức vẻ đẹp tự nhiên của làn da"
Là một trong những hãng dược mỹ phẩm tiên phong của Pháp thành lập từ những năm 1970, Bioderma đã đạt được những thành tựu độc đáo khi đưa các thành phần sinh học vào việc chăm sóc da. Cách tiếp cận này trước hết dựa vào kiến thức về da và cơ chế sinh học để tạo các dòng sản phẩm chuyên biệt. Bioderma tập trung vào việc cung cấp hoặc tái kích hoạt các chất tự nhiên vốn có, giúp da tự đề kháng và phục hồi các chức năng sinh học để duy trì làn da khoẻ mạnh ngay từ bên trong.[/chitiet]