0817 929 888

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường DRET.JSC

[tintuc]Dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp ra đời nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý nguồn nước xả thải đúng quy trình kỹ thuật, vừa tiết kiệm chi phí và đảm bảo thân thiện với môi trường. Vấn đề môi trường hiện nay đang được nước ta quan tâm và có các biện pháp xử phạt nặng tới các công ty gây tác hại cho môi trường.

Công ty chúng tôi đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xử lý nước thải, đặc biệt là thu gom nước thải nguy hại công nghiệp và xử lý cho các doanh nghiệp chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia .Hệ thống xử lý nước thải MÔI TRƯỜNG DRET VN bao gồm:

Khu công nghiệp, Khu thương mại, bệnh viện.
Ngành công nghiệp cồn rượu, mía đường, chế biến thực phẩm, nông sản, .
Ngành chăn nuôi, chế biến thủy hải sản.
Ngành công nghiệp dệt nhuộm, in ấn, bao bì, xi mạ, hóa chất.

Các loại chất thải xủ lý bằng hệ thống xủ lý nước thải nguy hại:

+ Hóa chất, dung dịch, dược phẩm thải nguy hại
+ Chất thải có chứa bazơ
+ Chất thải có tính axit
+ Nước thải có chứa các chất nguy hại như kim loại nặng
+ Nhũ tương thải có các chất nguy hại
+ Chất thải từ ngành phi ảnh
+ Chất thải từ quá trình mạ điện

Quy trình xử lý nước thải

[/tintuc]