0817 929 888

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường DRET.JSC

 [tintuc]Tro bụi nguy hại là gì ?

Bụi là một vật chất rắn có kích thước rất nhỏ và rời rạc được tạo thành trong quá trình mài, nghiền, ngưng kết và trong những phản ứng. Chúng sẽ ở trong trạng thái lơ lửng khi có sự tác động của không khí hay dòng khí trong những điều kiện nhất định.

Bụi được chia thành nhiều dạng sau đây dựa vào kích thước:

– Bụi thô, cát thô (grit): là những hạt bụi có kích thước lớn hơn 75 mm.

– Bụi (dust): là hạt bụi có kích thước bé hơn bụi thô ( từ 5 > 75 mm) được sinh ra trong quá trình như: nghiền, tán, đập, …

– Khói (smoke): là những hạt vật chất có thể ở dạng lỏng hoặc rắn, được hình thành trong quá trình ngưng tụ hay đốt cháy nhiên liệu có kích thước hạt từ 1 – 5 mm . Dạng bụi này khuếch tán rất nhiều trong không khí.

– Khói mịn (fume): là những hạt bụi rất mịn, có kích thước nhỏ hơn 1mm .

– Sương (mist): hạt chất lỏng kích thước bé hơn 10 mm . Khi hội tụ lại với nồng độ cao chúng sẽ làm giảm tầm nhìn, còn được gọi là sương giá (fog)

Các loại tro bụi được xử lý bằng phương pháp hóa rắn

+ Tro bụi nguy hại , Bồ hóng , Xì và tro đáy có chứa các thành phần nguy hại , Bụi khí thải có chứa các thành phần nguy hại.

+ Vật liệu ,vật thể mài thải có thành phần nguy hại , Vật liệu cách nhiệt, amiang thải, các chất thải xây dựng và phá dỡ có chứa các thành phần nguy hại.

+ Chất thải có chứa các thành phần nguy hại tự quá trình xử lý nước thải và khí thải.

Hệ thống xử lý chất rắn công suất 20.000 kg /ngày

  

Với hệ thống này thì chúng tôi có thể xử lý khí thải và bụi và cho các xưởng sản xuất gỗ, công ty may mặc, chế biến thực phẩm, sản xuất phân bón.

 [/tintuc]